Cum se recuperează arieratele salariale


Neplata sau întârzierea sistematică a salariilor de către angajator reprezintă o infracțiune gravă. Pentru a rezolva situația conflictuală, angajatul are dreptul să se adreseze comisiei pentru litigii de muncă, organului sindical al organizației sau inspectoratului de stat al muncii. Aceste organe au puteri suficiente pentru a soluționa disputa de muncă care a apărut prin mijloace pașnice. Dacă această metodă nu a reușit să ajungă la o soluție reciproc avantajoasă, atunci angajatul se poate adresa instanței și agențiilor de aplicare a legii. Colectarea arieratelor salariale prin instanță este considerată a fi ultima metodă de soluționare a unui litigiu de muncă. Și, de regulă, este folosit numai atunci când relațiile de muncă dintre angajator și angajați au fost deja reziliate

În primul rând, trebuie să veniți în instanță cu o declarație de pretenție. Ar trebui să descrie situația conflictuală actuală. Specificați locația și datele personale ale angajatului, data și motivele concedierii, precum și valoarea datoriei. Destul de des, suma cererii include cererea de daune morale, dar în practică această petiție este rareori satisfăcută de instanțe. Apropo, trebuie să vă adresați instanței districtuale la locul înregistrării organizației, și nu la adresa reală. În caz contrar, procesul poate fi întârziat pentru o perioadă lungă de timp.

O modalitate eficientă de a rezolva astfel de litigii de muncă este de a se aplica organismelor de afaceri interne. Procuratura este înzestrată cu puteri largi în domeniul supravegherii respectării legislației muncii. Dacă angajatorul are un salariu mai mare de două luni, atunci acesta poate fi pus în răspundere penală. În alte cazuri, pot fi impuse amenzi administrative și sancțiuni

Apropo, dacă salariile nu sunt plătite la timp, organizația trebuie să transmită organelor de statistică "Informații privind arieratele în salarii" (formularul nr. 3-F). Acest formular trebuie completat lunar.

Video.

Împărtășește Cu Prietenii Tăi
Articolul Precedent
Articolul Următor

Lasă Un Comentariu